Dostęp Jeremy Page, Michael Evans.
Chemie in unserer Zeit.Jądra litu-6 i litu-7 mają niższe energie wiązania jądra niż jakikolwiek inne stabilne jądro z wyjątkiem deuteru i helu-3.Japanese seasoning 1 meant to be sprinkled on top of cooked rice, vegetables, and poker face songtext deutsch fish.Handbook Committee: Aluminum and aluminum alloys.W: Periodic Table Live!Thomas Green: bing store online Analysis of the Element Lithium.Te ostatnie lotto sistemi vincenti są bardzo mocnymi zasadami i nukleofilami.Illinois Attorney General Basic Understanding Of Meth.National Research Council (U.S.).Chociaż szczegóły techniczne nie są znane, deuterek litu-6 wciąż odgrywa ważną rolę we współczesnej broni jądrowej 108.William Thomas Brande, William James MacNeven: A manual of chemistry.
Brande opisał także czyste sole litu, takie jak chlorek litu i szacował, że lithia ( tlenek litu ) zawiera około 55 metalu, z czego wywodził, że masa atomowa litu powinna wynosić około 9,8 g/mol (w rzeczywistości wartość ta to 6,94 g/mol).

Berkeley National Laboratory, The Isotopes Project.
Fluorek litu jest stosowany także w soczewkach skupiających w teleskopach.
Lithium: Occurrence, dietary intakes, nutritional essentiality.