Minimálny vhern fond je 10 miliónov EUR.
Astos je poet žrebovaní, ktoré majú rovnak celkov súet ísel.
Zhoda, x X tipps für merkur spielautomaten : 5 0, vhercovia: 8, vhra na víaza:,80, lotto gewinnzahlen abfrage cena #4.10., predpokladan jackpot:, tier, zhoda,.Úas na lotériovch hrách je ZAKÁZANÁ osobám mladím ako 18 rokov.Filtrovaním údajov môžete analyzova aj konkrétny rozsah dátumov.Vhercovia, vhra na víaza, cena #1 I, zhoda, x X : 5 2, vhercovia: 0, vhra na víaza: 0,00, cena #2.Zistite, ktoré sú najviac a najmenej asté hlavné ísla a Euroísla v celej histórii hry.Dvojice hlavnch ísel, najastejie žrebovanou dvojicou hlavnch ísel je v súasnosti dvojica 16 a 18, ktorá bola od piatka.Celkové ance na získanie akejkovek ceny v tejto lotérii sú naozaj vysoké.V súasnosti najastejou žrebovanou kombináciou hlavnch ísel sú 3 nepárne a 2 párne ísla.Októbra 2016 v Nemecku.Tento graf normálneho rozloženia zaha len vsledky žrebovaní.Stpec Víazi Eurojackpotu stojí za to bližie si pozrie.Druhú najväu vhru tiež zasiahol hrá z Nemecka a priniesla.Môžete tiež skontrolova ísla ktoré boli žrebované v poslednej book of ra tricks novoline dobe.T Startseite tatistiky astos ísel, hoci každé íslo má v lotérii Eurojackpot rovnakú pravdepodobnos na vyžrebovanie, postupom asu sa zdá, že niektoré ísla sú v porovnaní s ostatnmi vyžrebované astejie.
Môžu by užitoné pri príprave stratégie pre nadchádzajúce žrebovania.
Najastejie žrebovanou dvojicou za sebou idúcich hlavnch ísel je v súasnosti dvojica 24 a 25, ktorá bola od piatka.Dvojice za sebou idúcich hlavnch ísel.
Dvojice za sebou idúcich Euroísel, najastejie žrebovanou dvojicou za sebou idúcich Euroísel je v súasnosti dvojica 3 a 4, ktorá bola od piatka.
04., najväie vyhraté jackpoty, toto je pä najväích jackpotov vyhratch od spustenia lotérie Eurojackpot.