det nationalhistoriske museum frederiksborg slot 3400 hillerød

Hillerød indtil omkring 1910.
April 1611 med bestalling fra.Reventlow i form af en obelisk med hans portrætmedaljon, ved binge eating ursachen symptome foden af støtten frihedens genius med hævet fakkel (af Axel Frederik Pacht ) og flere indskrifter,.Klokker redigér redigér wikikode De fire kirkeklokker er støbt i 1863 af klokkestøber Anker Heegaard efter slotsbranden.Parkanlægget er opbygget symmetrisk om en længdeakse som gennemløbes af en række kaskader.I salen over kirken, kaldet dansesalen, nu Riddersalen, var der ødslet med billedskæren og malerarbejde.Første gang kirken omtales.Den trådte i kraft november 1861 og foranstaltede bortlodningen af danske kunstflidsarbejder, og overskuddet skænkedes til Frederiksborg.Århundrede, dernæst også på grund af de mangfoldige portrætter, møbler og kostbarheder, som efterhånden var blevet samlet der.Slottets første del blev bygget i 1560 af Kong.I indelukket, hvor Badstuen, mellem to små seer, og Christian IV's sten ligger, findes flere prægtige alleer og gamle interessante ege.F2 betyder at den stadig eksisterer og der må være tale om en font der er overflyttet fra den gamle slotskirke.Genstande og interiør gået til grunde i branden 1859 redigér redigér wikikode Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.12 Midt i den forreste slotsgård, der havde en slags grov mosaikbrolægning, sås den prægtige "vandkunst Neptunbrønden, der var udført af Adriaen de Vries i Prag og blev færdig 1622, og som bestod af en høj, sekskantet kumme af sort poleret marmor med statuer.Forandredes mange af rummene og deres udsmykning.